Bouwakoestiek

Met Bouwakoestiek worden alle gebouwgerealateerde geluiden bedoeld in relatie tot het gebruik van het gebouw.  In deze catergorie staan dan ook geluidwering gevel, ruimteakoestiek, interne geluidisolatie, geluiduitstraling naar de omgeving en geluidmetingen. Onder de betreffende items wordt onze kennis en ervaring in deze onderdelen nader beschreven.