Geluiduitstraling naar de omgeving

Wanneer er nieuwe gebouwen worden gerealiseerd of wanneer er bestaande gebouwen een nieuwe functie krijgen wordt er een onderzoek naar geluiduitstraling op de omgeving verlangt volgens het Activiteitenbesluit.

Geluiduitstraling-naar-de-o

Hierbij gaat het om installatiegeluid, muziek of industrieel geluid. In samenwerking met een collega adviesbureau heb ik voor verschillende projecten zulke geluidonderzoeken uitgevoerd.

Referentieprojecten:
•  Watertoren Ebbingepoort te Groningen
•  Infoversum te Groningen
•  Tennisgebouw ’t Haarhuisje te Groningen