3d theater het Infoversum te Groningen

Het infoversum is een multifunctioneel gebouw waar verschillende festiviteiten kunnen plaatsvinden. In de eerste plaats is het een sterrenwacht maar ook 3d bioscoop. Daarnaast kunnen er voorstellingen worden geven. Voor dit futuristische project hebben we onder meer advies gegeven voor de opbouw van de gevelconstructie van de koepel ten aanzien van geluidisolatie naar de omgeving. Op korte afstand staat een studentencomplex waarvoor de maximale geluidniveaus gelden die worden veroorzaakt door een inrichting (het Infoversum) als omschreven in het Activiteitenbesluit. Om het gewenste geluidniveau binnen in de koepel te kunnen maken en te voldoen aan de genoemde maximale waarden voor de gevel van het studentencomplex is een ontkoppelde binnen schil benodigd. De vloer moet ook ontkoppeld aangebracht worden om te voorkomen dat de stalen liggers die de vloer dragen niet alsnog de (geluid)trillingen naar buiten zenden.