Bijeenkomstgebouw de Watertoren Ebbingepoort te Groningen

De Watertoren Ebbingepoort krijgt als nieuwe bestemming een horecafunctie waar bijvoorbeeld muziekvoorstellingen kunnen worden gegeven. De Watertoren bestaat uit een stalen vat die op ca 50 meter hoogte bevestigd is aan stalen staanders met boven het stalen vat een HSB dakopbouw. Naast de Watertoren liggen op korte afstand woningen en een verzorgingstehuis. Door middel van een meting met forse bronnen in het vat hebben we de geluidafstraling gemeten naar de omliggende geluidgevoelige gebouwen. Met deze meetgegevens hebben we het Geonoise model gevalideerd en de nieuw toe te passen constructies toegepast. Hiermee hebben we berekend wat het maximale geluidniveau in het stalen vat mag zijn en ook aan de regelgeving te voldoen. Met dit onderzoek hebben we de milieudienst een goed onderbouwd rapport kunnen aanleveren ten aanzien van de geluidniveaus voor de gevels van de omliggende geluidgevoelige gebouwen.