Geluidwering gevel

Binnen woningen, scholen, zorginstellingen en andere geluidgevoelige gebouwen moet voldoende rust zijn voor een gezond binnenklimaat. Geluid door verkeer of industrie moeten voldoende worden geweerd. In wet- en regelgeving worden eisen gesteld aan maximale geluidniveaus binnen.

Geluidwering-gevel

De gevel geluidwering kan door mij berekend worden. Hierbij geef ik aan met welke bouwkundige voorzieningen wordt voldaan aan de gestelde eisen. Dit kan worden samengevat in een rapport voor indiening bij de gemeente en kan als ontwerpstuk dienen voor overige ontwerpende en uitvoerende partijen.

Referentieprojecten:
•  De Trefkoel te Groningen
•  Delftlandplein te Amsterdam
•  Sagenbuurt te Rotterdam