Delflandplein te Amsterdam

Delftlandplein te Amsterdam is een bestaand woningbouwcomplex gelegen aan de A10. Het complex wordt gerenoveerd. Onderdeel van de installatietechnische en bouwfysische advisering is advies in geluidisolatie. Omdat bouwbesluit 2012 van toepassing is zijn er geen dwingende voorschriften om te voldoen aan een bepaald binnenniveau. We hebben binnen het ontwerpteam een 3-tal geluidisolatie pakketten voorgesteld met een verschillende niveaus en bijbehorende kosten. Er is een keuze gemaakt voor de midden variant.