Woningen Sagenbuurt te Rotterdam

Dit renovatieproject speelde vlak voordat het bouwbesluit 2012 geldig werd. De gemeente Rotterdam wilde eerst niet akkoord gaan met de aangevraagde reductie van 10 dB die verleend mocht worden door bevoegd gezag op basis van het bouwbesluit 2003. De architect wilde permanent geen suskasten plaatsen in gevels van de authentieke jaren 30 woningen. In samenwerking met de architect hebben we met degelijke onderbouwing de gemeente weten te overtuigen dat de voorgestelde bouwkundige voorzieningen een forse verbetering zijn op de voormalig aanwezige constructies zonder esthetisch afbreuk te doen aan de gevelaanzichten.