Installatiegeluid

Een gebouw heeft vele installaties om het comfort in de gebouwen te verhogen. Een nadeel van installaties is dat deze geluid produceren. In de woningbouw zijn de eisen aan de installatiegeluidniveaus vastgelegd in het Bouwbesluit. Voor utiliteitsgebouwen worden de eisen vaak vastgelegd in een Programma van Eisen (PvE).

Installatiegeluid

Om hier aan te voldoen is het van belang dat het ontwerp wordt getoetst op bijvoorbeeld het selecteren van gunstige posities voor de installaties binnen het gebouw, het dimensioneren van scheidingsconstructies en het selecteren van voorzieningen op basis van Nederland Praktijk Richtlijnen voor installaties.

Referentieprojecten:
•  Kantoorgebouw Generalli te Utrecht
•  Joods Cultureel Centrum te Amsterdam
•  Veldhuizerschool te Ede