Interne geluidisolatie

Voor woningen en woongebouwen zijn in het bouwbesluit eisen opgenomen voor geluidisolatie tussen de verschillende wooneenheden. Deze zijn onderverdeeld in contactgeluid, luchtgeluid en installatiegeluid. Voor het woonplezier en gezondheid is het van belang dat de isolatie van dit geluid minimaal het niveau heeft van het bouwbesluit. Ik kan opdrachtgevers adviseren door middel van de praktijkrichtlijnen voor woningen en woongebouwen en productkennis.

Interne-geluidisolatie

Daarnaast is interne geluidisolatie binnen de utiliteitsbouw van groot belang voor goed gebruik en spraakprivacy, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, scholen of kantoren. Wij kunnen opdrachtgevers adviseren door in de ontwerpfase richtlijnen geven voor een goed gebruik met bijbehorende bouwkundige voorzieningen, zoals deuren, kierdichting, valdorpels en type wanden. In bestaande situaties stellen wij passende verbeteringen/oplossingen voor.

Referentieprojecten:
•  Schoolgebouw Wiringherlant te Wieringherwerf
•  Café de Slingerij te Groningen
•  Schepersziekenhuis te Emmen