Café de Slingerij te Groningen

Boven het café de Slingerij zijn woningen gelegen. Bij verbouw van het café deed zich de kans voor om de geluidisolatie te verbeteren, om zo de leefbaarheid en de verhuurbaarheid te vergroten. Door het toepassen van een ontkoppeld plafond en een zwevende vloer werd voldaan de verwachte verbetering, wat resulteert tevreden gebruikers en in het verlengde daarvan een tevreden opdrachtgever.