Schoolgebouw Wiringherlant te Wieringherwerf

Voor het schoolgebouw Wiringherlant te Wieringherwerf hebben we aan de hand van het programma van eisen van de school,  in het ontwerp aangegeven met welke voorzieningen in de praktijk zal worden voldaan. In het definitief ontwerp is elke scheidingsconstructie voorzien van een kleurenarcering. Elke kleur is gekoppeld aan set bouwkundige voorzieningen waarmee de praktijkwaarde (te meten) gehaald kan worden. Na oplevering voldeden alle gemeten scheidingsconstructies aan de gestelde eis. Persoonlijk heb ik de kwaliteit van de interne geluidisolatie tijdens een vergadering mogen ervaren, een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van het gebruik.