Ruimteakoestiek

Ruimteakoestiek is veel meer dan slechts het uitrekenen van de nagalmtijd. Voor collegezalen, auditoria, kantoortuinen, kerkzalen e.d. zijn naast de nagalmtijd andere akoestische parameters van belang, zoals spraakverstaanbaarheid, deutlichkeit, zichtlijnen, indeling, volume, het geluidniveau van het achtergrondlawaai en de positie van reflecterende en absorberende vlakken. Door middel van ervaring en een akoestisch 3d programma (Catt Acoustic) kunnen wij uitstekend adviseren om voorgenoemde ruimten akoestisch optimaal te ontwerpen.

Ruimteakoestiek

Daarnaast moet volgens het bouwbesluit de gemeenschappelijke verkeersruimten binnen een woongebouw voldoen een bepaalde nagalmtijd. Als er meerdere woningen aan een gang grenzen moet geluid van de verschillende gebruikers enigszins worden gedempt om overlast te voorkomen. Wij kunnen adviseren over toe te passen producten en constructies waarmee voldoende demping wordt behaald. Wanneer er na overleg een keuze is gemaakt kan met een berekening worden aangetoond dat er is voldaan aan de eis. Dit wordt beschreven in een rapport dat geschikt is voor indiening bij de gemeente.

Referentieprojecten:
•  Statenzaal Overrijssel te Zwolle
•  Watertoren Ebbingepoort te Groningen
•  Kantoorgebouw Gasterra te Groningen