Statenzaal Overijssel te Zwolle

De statenzaal Overijssel in Zwolle is onderzocht op spraakverstaanbaarheid. Er waren meerdere raadsleden die hinder ondervonden bij het debatteren van geluiddefecten. Uit metingen en modelleren kwam naar voren dat ondermeer de delay tijd van de audioversterking t.b.v. de tribune niet goed was ingesteld en door de aanwezige glazen balustrade voor verstorende reflecties in de zaal zorgden. Door de storende reflecties te vervroegen tot binnen de 50 ms (Deutlichkeit) zijn de hinderlijke reflecties omgebogen tot positieve reflecties die het geluid versterken.