Bouwfysica

Bouwfysica heeft betrekking op gezondheid, veiligheid en comfort voor woningen en utiliteitsgebouwen. In de ontwikkelfase van een bouwproject is het van groot belang het ontwerp te beoordelen op bouwfysische aspecten.

Voor mij houdt bouwfysica in dat alle invloeden van buiten en binnen worden opgelost in constructie eigenschappen om de beleving van de gebruiker te optimaliseren. Dit is weergegeven in het symbool van de site.

De ringen binnen en buiten staan respectievelijk voor weers- en omgevingsinvloeden en gebruikersinvloeden. De zintuigen van de gebruiker, horen, zien, ruiken en voelen bepalen of een gebouw als prettig wordt ervaren. Om hieraan te voldoen moeten er bouwfysische eisen gesteld worden aan de bouwkundige schil rond de gebruiker. Hiermee is bouwfysica een onmisbare schakel binnen het realiseren van een gebouw.