Daglicht

Voor een gezond binnenklimaat is het belangrijk dat er voldoende daglicht binnenkomt in leefruimten. Om dit te waarborgen zijn hiervoor minimale eisen opgenomen in het bouwbesluit. Volgens het bouwbesluit moeten verblijfsruimten en –gebieden van woningen en andere leefgebouwen een bepaald percentage equivalent daglichtoppervlakte hebben.

Daglicht

Bij een aanvraag omgevingsgunning moet worden aangetoond dat wordt voldaan aan deze eisen middels een berekening en een overzicht. Ik kan ontwerpen controleren op voldoende daglicht en advies geven mocht dit nodig zijn. Eventueel door middel van gelijkwaardigheidsberekening. Als resultaat wordt er een rapport opgesteld voor het indienen bij de gemeente.

Referentieprojecten:
•  Woning te Leusden
•  Pacific Plaza te Assen
•  Woongebouw De Trefkoel te Groningen