Energie

Een gebouw moet voldoen aan bepaalde energiezuinigheid. Om de energiezuinigheid te waarborgen moet bij een aanvraag omgevingsgunning een EPG (energieprestatiegebouwen) -berekening aangeleverd worden. In deze EPG berekening worden bouwkundige en installatietechnische uitgangspunten samengevat, zoals de warmteweerstand van de gevels en de wijze van verwarmen. Na overleg over de toe te passen voorzieningen worden deze samengevat in een rapport. Dit rapport is bruikbaar voor indiening bij de gemeente en voor overleg met ontwerpende en uitvoerende partijen.

Energie

Het is zeer interessant om in een vroeg stadium van het ontwerp een energiemodel voor bouwwerken op te stellen. Met dit model wordt onderzoek gedaan naar varianten met verschillende bouwkundige en installatietechnische uitgangspunten. Van de verschillende (duurzame) concepten worden investeringskosten opgesteld en energielasten doorgerekend, zodat een totaalbeeld ontstaat voor de opdrachtgever over de te nemen investering maar ook over de kosten in de toekomst. Hiermee kan de opdrachtgever vroeg in het proces, integraal geadviseerd worden in bouwkundige en installatietechnische oplossingen.

Referentieprojecten:
•  Woning te Sneek
•  Kerk te Zuidbroek
•  Woning te Ameland