Ventilatie

Voor een gezond binnenklimaat is het belangrijk dat er voldoende geventileerd wordt. Om dit te waarborgen zijn hiervoor minimale eisen opgenomen in het bouwbesluit. Daarnaast hebben veel branches aanvullende eisen en richtlijnen voor ventilatiecapaciteit. Bij een omgevingsaanvraag moet worden aangetoond dat wordt voldaan aan deze eisen middels een berekening en een ventilatiebalans waarin duidelijk aangegeven wordt welke voorzieningen worden toegepast.

Ventilatie

KroonBouwfysica Adviews kan adviseren in de mogelijk toe te passen ventilatiesystemen voor een gezonde leefomgeving (nieuwe) gebouwen. Als resultaat wordt er een rapport opgesteld voor het indienen bij de gemeente. Dit rapport kan ook gebruikt worden als onderlegger voor ontwerpende en uitvoerende partijen.

Referentieprojecten:
•  Kinderdagverblijf te Alphen aan de Rijn
•  Gezondheidszorggebouw Nieuwhavenzicht te Delft
•  Schoolgebouw Schuilingsoord te Zuidlaren