Brand- en rookklassen

Het Bouwbesluit stelt eisen aan de eigenschappen van bouwmaterialen om de kans op het ontstaan en de snelle ontwikkeling van brand te beperken zodat mensen in een gebouw voldoende vluchttijd krijgen.

brand-rookklassen

Met name vluchtwegen dienen te worden afgewerkt met bepaalde brand- en rookwerende producten. Graag adviseren wij u waar welke afwerkingen benodigd zijn.

Referentieprojecten:
•  Waterstad te Sneek
•  Nieuw Woelwijck te Sappemeer
•  Ambiq te Hoogeveen