Brandcompartimenten

Brandcompartimentering is een onderdeel van brandveiligheid. Een goed functionerend brandcompartiment zorgt ervoor dat brand gedurende een bepaalde tijd niet buiten dit compartiment kan uitbreiden. Door een gebouw in een aantal brandcompartimenten te in te delen, kunnen vluchtroutes lang genoeg vuur- en rookvrij gehouden worden.

Brandcompartimenten

Hiermee wordt er voor gezorgd dat gebruikers het gebouw tijdig en veilig kunnen verlaten. In de ontwerpfase is het van belang de grenzen van de compartimentering in een vroeg stadium te bepalen zodat de voorzieningen die hiermee gepaard gaan tijdig in beeld zijn. Graag adviseert KroonBouwfysica Advies over de mogelijkheden voor een zo efficiënt mogelijke indeling.

Referentieprojecten:
•  VNN te Eelde
•  Nieuw Woelwijck te Sappemeer
•  Speeltuingebouw Borgwal te Groningen