Vluchtveiligheid

Bij brand moet iedereen snel en veilig kunnen vluchten. Daarom schrijft het Bouwbesluit voor dat er in een gebouw voldoende veilige vluchtroutes moeten zijn. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen vluchtroute’s, beschermde vluchtroute’s, extra beschermde vluchtroute’ en ‘veiligheidsvluchtroute’.

Vluchtveiligheid

In de ontwerpfase is het van belang de routes in een vroeg stadium te bepalen zodat de voorzieningen en indeling die hiermee gepaard gaan tijdig in beeld zijn. Graag adviseren wij over de mogelijkheden voor een zo efficiënt mogelijke route indeling.

Referentieprojecten:
•  AMS gebouwen te Ouderkerk aan de Amstel
•  De Promenade te Schiermonnikoog
•  Speeltuingebouw Borgwal te Groningen