Profiel

Tijdens mijn studie Bouwtechnologie in Delft ben ik enthousiast geworden over bouwfysica omdat bouwfysica de schakel in het bouwproces is die zich er voor inzet dat u zich prettig voelt in uw (bebouwde) omgeving.

Horen, zien, ruiken en voelen. De zintuigen van de gebruiker bepalen of een gebouw als prettig wordt ervaren. Want dat bepaalt of je ergens prettig kunt werken, wonen en kunt verblijven. Om ergens gezond, veilig en comfortabel te verblijven worden er ‘bouwfysische voorwaarden’ gesteld aan het gebouw. U kunt denken aan voorwaarden over geluidisolatie tussen u en de buren maar ook een bepaalde spraakprivacy op de werkvloer. Een ander voorbeeld is het voorzien van voldoende ventilatiecapaciteit zodat u zich aan het eind van de dag nog steeds “fris” voelt. Een ander belangrijk onderdeel is dat uw gebouw beoordeelt wordt op veiligheid zodat mochten er calamiteiten voorkomen, voorzieningen zijn getroffen om het gebouw veilig te verlaten. Dit houdt in dat er keuzes moeten worden gemaakt, over de indeling van het gebouw, wat voor materiaal moet er worden toegepast, in welke volgorde worden de verschillende materialen geplaatst en hoe worden de aansluitingen tussen verschillende elementen verzorgd.

Het is mijn rol om de juiste voorwaarden te stellen en oplossingen aan te dragen om deze voorwaarden te behalen.
Bouwfysica is een onmisbare schakel bij het realiseren van een goed gebouw.

Na mijn studie heb ik bij Adviesbureau VanderWeele gewerkt. Hier heb ik mij in een rap tempo breed kunnen ontwikkelen op de verschillende bouwfysische onderwerpen. Sinds september 2013 opereer ik als eigenaar en adviseur van KroonBouwfysica Advies bij verschillende zeer interessante projecten.